פתרונות פ.ת.ר בע"מ היא משווק מורשה של Vmware. מומחי הווירטואליזציה שלנו ינתחו ויבצעו מעבר מערכות למערכת "ענן" מקומית או חוץ רשתית. כל זאת במטרה להקטין עלויות הכרוכות באחזקת חוות שרתים. כמו כן, יספקו כלי ניהול מתקדמים, יאפשרו ליצור ולהעתיק מכונות וירטואליות במהירות להתאוששות מקומית ויאפשרו גיבוי ושרידות של המערכות.